Kontakt

pinoy logotip

za posredovanje u zapošljavanju

OIB: 86556440901
IBAN: HR5824020061101075375,
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
MBS: 080658471
Upisan u Registar trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Uprava Društva: Stjepan Jagodin, direktor

Klizi na vrh